Dom Magnificat

dom-magnificat

Wiosną 2016 roku Fundacja otworzyła Dom Magnificat, stworzony z myślą o osobach uzależnionych od środków psychoaktywnych (narkotyków, dopalaczy itd.) oraz osób z uzależnieniami mieszanymi lub zagrożone uzależnieniem, w tym nieprzystosowanymi społecznie. Dom ma charakter koedukacyjny. Czas trwania terapii to od 10 do 15 miesięcy. Leczenie w Domu Magnificat obejmuje terapię grupową i indywidualną, terapię pracą, modlitwę. Celem prowadzonych terapii będzie ograniczenie szkód zdrowotnych osób uzależnionych, współuzależnionych oraz osób zagrożonych uzależnieniem, ich rehabilitacja, readaptacja i reintegracja społeczna.

Najważniejszym efektem planowanych terapii będzie zyskanie przez jej uczestników umiejętności pozwalających poprawnie funkcjonować w społeczeństwie. W Domu Magnificat docelowo zamieszkiwać będzie około 20 dorosłych osób, ze względu na charakter Domu możliwa też jest pewna rotacja osób.

W Domu Magnificat oprócz fachowej pomocy merytorycznej można skorzystać  z pomocy duchowej, którą zapewniają księża współpracujący z Fundacją. Obecnie w województwie łódzkim jesteśmy jedynym Domem (ośrodkiem), który prowadzi tak kompleksowe działania.

Dom Magnificat prowadzi również poradnię, w której można umówić się na konsultacje i terapię indywidualną z naszymi specjalistami terapii uzależnień.

Jesteśmy też w trakcie tworzenia na naszym terenie „domu spokojnej starości”, chcemy by osoby starsze nie były zdane na smutną egzystencję w domach starców, samotni i nikomu niepotrzebni. Uważamy, że wzajemne oddziaływanie naszych podopiecznych i osób starszych wpłynie korzystnie na obie te grupy i je ubogaci. Dlatego ruszyły już prace remontowe niezależnego domu przystosowujące go dla osób, które chciałyby u nas spędzić jesień życia.

Dysponujemy profesjonalną kadrą pracowników i wolontariuszy, którzy stworzyli to miejsce z pragnienia serca i chęci służby drugiemu człowiekowi. Terapie prowadzone są przez specjalistów, posiadających odpowiednie wykształcenie kierunkowe oraz doświadczenie w prowadzeniu terapii uzależnień jak i profilaktyki uzależnień oraz terapeutę zajęciowego. Współpracujemy z psychologiem, psychiatrą, kapłanami oraz ludźmi dobrej woli.