Kadra Domu Magnificat

Dysponujemy profesjonalną kadrą pracowników i wolontariuszy, którzy stworzyli to miejsce z pragnienia serca i chęci służby drugiemu człowiekowi. Terapie prowadzone są przez specjalistów, posiadających odpowiednie wykształcenie kierunkowe oraz doświadczenie w prowadzeniu terapii uzależnień jak i profilaktyki uzależnień oraz terapeutę zajęciowego. Współpracujemy z kapłanami, psychologiem, psychiatrą oraz ludźmi dobrej woli.

Opieka duszpasterska Domu:     

 

Ks. Andrzej Michalak – wikariusz w Kolegiacie w Łasku.
od sierpnia 2018 r.  z woli księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia, metropolity łódzkiego, sprawuje opiekę duszpasterską nad naszym Domem.

 

ksiadz-grzegorz

Ks. Grzegorz Korczak – współzałożyciel Domu Magnificat i jeden z jego pomysłodawców, łódzki egzorcysta,
od dnia 13 czerwca 2018 r. rozpoczął swoją posługę w zatwierdzonej przez księdza arcybiskupa Grzegorz Rysia, metropolitę łódzkiego, nowej wspólnocie kontemplacyjnej o nazwie Słudzy Ducha Pocieszyciela. Odpowiedzialny również za wspólnotę „Dzieci Światłości”  i Ośrodek Pomocy Duchowej w Łodzi.
Niezmiennie służy nam wsparciem, modlitwą i rozmową duchową.

 

 
Gospodarze domu
????????????????

Grażyna i Zbyszek Tomaszkiewicz – ze względu na tą konkretną misję zdecydowali się na całkowitą reformę swojego życia, odpowiedzialni są za domową atmosferę, sprawy wewnętrzne Domu
i podopiecznych.

Grażyna  – od września 2018 roku Prezes Fundacji Magnificat,  instruktor terapii uzależnień (w trakcie certyfikacji). W latach 
1999 – 2016 roku pracowała w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Współzałożycielka i  współodpowiedzialna za funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Duchowej, absolwentka Szkoły Animatorów Trzeźwości. Prywatnie mama i babcia.

Zbyszek – odpowiada za sprawy inwestycyjne Domu, w latach 2015 – 2018 (wrzesień) Prezes Fundacji Magnificat, absolwent Politechniki Łódzkiej Wydział Chemiczny. Od 1989 zajmował stanowiska kierownicze w firmie chemigraficznej jak i w firmie przetwórstwa tworzyw sztucznych. Od 2013 współwłaściciel i Dyrektor Naczelny dobrze prosperującej firmy chemicznej.


Terapia

996133_10202825848661990_2855799923232955287_n

Dagmara Pomirska-Diug (Daga Duke) – jest certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień (SP/1550/2018), terapeutą zajęciowym i dziennikarką,
z wykształcenia jest magistrem pedagogiki o specjalizacji pedagogika opiekuńczo wychowawcza z elementami pracy socjalnej, a także specjalistą promocji zdrowia (ukończone studia wyższe I st.). Trenerka szkoleń. Posiada bardzo bogate doświadczenie pracy w grupach terapeutycznych oraz
z młodzieżą (spotkania i szkolenia w szkołach, ośrodkach, domach dziecka, urzędach),
a także pracy z osobami uzależnionymi, dziećmi niepełnosprawnymi i młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych. Od wielu lat realizuje autorskie programy profilaktyczne dotyczące uzależnień na terenie całej Polski. Autorka książek o uzależnieniu („W stronę Życia” „Tatuaż”, główny redaktor wydanej przez Znak książki „Ocalony. Ćpunk w Kościele”) a także współautorka książek dla rodziców „Mama jest piękna i chuda” i „Tata… po prostu jest”, redaktorka autorskiej audycji o uzależnieniach
w Radio Niepokalanów – JEST NADZIEJA. Współautorka wielu programów profilaktycznych.
Prywatnie żona, mama czworga dzieci.


Piotr Kochanowicz SJ
 
Jest certyfikowanym terapeutą uzależnień z 10 letnim doświadczeniem pracy w ośrodkach uzależnień w Chicago, IL w USA, m. in. były kapelan
w więzieniu okręgowym w Little Valley, NY i były instruktor teatralny
w Zakładzie Poprawczym w Warszawie – Falenicy. Redaktor autorskiej audycji o uzależnieniach w Radio Niepokalanów – JEST NADZIEJA.
Mgr filozofii i teologii.
 
 
 

 

Grażyna  Tomaszkiewicz
 instruktor terapii uzależnień (w trakcie certyfikacji). 

 

 

???????????????????????????????????? Krzysztof Diug – profilaktyk uzależnień, wychowawca w Domu Magnificat, pomoc w sprawach zewnętrznych – odpowiedzialny za kontakt z Darczyńcami.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim a także Międzynarodowych studiów Master Of Public Administration
w Polsko Amerykańskim Centrum Zarządzania oraz podyplomowych studiów z zarządzania w SGH w Warszawie. Posiada m.in. Certyfikat Regional Policy In European Union Teritorial Marketnikg Uniwersytetu w Udine (Włochy). Praktyk w zarządzaniu z bogatym doświadczeniem. W latach 2007-2014 Sekretarz Powiatu w Starostwie Powiatowym w Łodzi, wcześniej w latach 1998 – 2007 inspektor kontroli
w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, odpowiedzialny za prowadzenie kontroli w wielu samorządach.  Redaktor w Radio Niepokalanów.  Członek zespołu Mocni w Duchu.
Trener i konsultant, a prywatnie mąż, tata czworga dzieci.

Praca z Podopiecznymi Domu Magnificat – wychowawca, prowadzenie Antykwariatu KATAKUMBUS.pl

Kinga Rutkowska – mgr nauk o rodzinie – familiolog, (KUL), doradca rodzinny z zamiłowania terapeuta zajęciowy, animator dzieci
i młodzieży, tłumacz języka migowego i włoskiego , poetka
i gitarzystka z kilkuletnim doświadczeniem życia
w międzynarodowej wspólnocie Cenacolo, niosącej pomoc osobom uzależnionym, pogubionym, z problemami anoreksji, bulimii
i depresji oraz ich rodzinom (we Włoszech i Bośni).
Pracuje z Podopiecznymi Domu Magnificat w Internetowym Antykwariacie Książek Religijnych KATAKUMBUS.pl