Kontakt

FUNDACJA MAGNIFICAT

siedziba: ul. Łąkowa 42, 90 – 554 Łódź,

KRS 0000355111, NIP 727-276-03-49,  REGON 10088108400000,

numer rachunku bankowego87 1020 3352 0000 1402 0162 3073

DOM MAGNIFICAT

ul. Swojska 4, 98-100 Łask – Kolumna, powiat łaski, wojew. łódzkie

Kontakt: telefon – 570 893 268, 570 630 830 (do kontaktu z Darczyńcami)

e-mail: dom@fundacjamagnificat.pl
dommagnificat@gmail.com (do kontaktu z Darczyńcami)