Kontakt

FUNDACJA MAGNIFICAT z siedzibą w Łodzi 
Adres do korespondencji: ul. Swojska 4, 98-100 Łask – Kolumna,
powiat łaski, wojew. łódzkie

KRS 0000355111, NIP 727-276-03-49,  REGON 10088108400000,

numer rachunku bankowego87 1020 3352 0000 1402 0162 3073

DOM MAGNIFICAT, ul. Swojska 4, 98-100 Łask – Kolumna,
powiat łaski, wojew. łódzkie

Kontakt: telefon – 570 893 268,
                                 – 570 630 830 (do kontaktu z Darczyńcami)

e-mail:   dommagnificat@gmail.com
                dom@fundacjamagnificat.pl