O nas

Fundacja „Magnificat” działa od 2010 roku. Od początku swojej działalności prowadziła Ośrodek Pomocy Duchowej (OPD) w Łodzi przy ul. Łąkowej 42.
Rozmowy i konsultacje przeprowadzone w trakcie kilkuletniej działalności Ośrodka, wyraźnie ukazały ciągle narastający i poważny problem uzależnień od substancji psychoaktywnych (leki, dopalacze, narkotyki, alkohol).
Szukając nowych sposobów pomocy drugiemu człowiekowi od 2016 r. poszerzyliśmy nasze działania o prowadzenie terapii uzależnień w stacjonarnym Domu Magnificat w Łasku – Kolumnie. Udzielana jest tam pomoc psychologiczno-terapeutyczna osobom uzależnionym ale także przeżywającym trudności wewnętrzne o podłożu psychicznym, duchowym i emocjonalnym.

Nieprzerwanie od 2010 roku prowadzimy internetowy antykwariat książek religijnych „Katakumbus”,

Ponadto w latach 2010-2017 Fundacja wspierała także Katolicką Szkołę Kontemplacji i Ewangelizacji Młodych „Dzieci Światłości”.