Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych

Fundacja MAGNIFICAT  prowadzi Punkt Konsultacyjny na terenie Domu Magnificat przy ul. Swojskiej 4 w Łasku Kolumnie. Więcej w zakładce „Programy realizowane z MZ i KBdsPN”

Uczestnictwo w programie jest darmowe.