Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych

Fundacja MAGNIFICAT  prowadzi Punkt Konsultacyjny na terenie Domu Magnificat przy ul. Swojskiej 4 w Łasku Kolumnie.
Od 2 stycznia 2020 roku realizujemy Program profilaktyki selektywnej skierowanej do społeczności lokalnej dla Pabianic, Łasku i Kolumny. Program dofinansowany jest przez Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

W Punkcie Konsultacyjnym  prowadzimy następujące działania:

– INTERWENCJE KRYZYSOWE oparte na dialogu motywacyjnym„ to metoda pracy z klientem, która wzmacnia w kliencie wprowadzanie istotnych zmian w życiu i wydobycie motywacji do szukania rozwiązań problemu i podjęciu konkretnych działań związanych z uzależnieniem, bądź współuzależnieniem.
Zapraszamy osoby borykające się z problemem uzależnienia (wymagana trzeźwość, osoby pod wpływem środków psychoaktywnych nie będą przyjęte) oraz osoby, które w swoich rodzinach mierzą się z problemem uzależnienia.

– PORADNICTWO RODZINNE – dyżury instruktorów i specjalistów psychoterapii uzależnień oraz familologa.
Konsultacje osobiste i poradnictwo telefoniczne w zakresie rozwiązywania problemów życiowych młodzieży zagrożonej uzależnieniem, bądź używających okazjonalnie oraz ich rodzin. Spotkania z klientami o różnym charakterze w zależności od zdiagnozowanych potrzeb: diagnoza sytuacji i ocena stanu zagrożenia, motywowanie do zmiany sposobu życia, pracy nad sobą, poddania się oddziaływaniom adekwatnym do sytuacji, podtrzymywanie decyzji i nauka radzenia sobie z problemami bez środków psychoaktywnych, kierowanie do innych form pomocy.
Dyżury specjalistów będą odbywały się w Punkcie Konsultacyjnym i pod nr tel. 570 893 268
Prosimy o wcześniejsze umawianie telefoniczne

– WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH – na warsztatach rodzice będą się uczyć dobrej i efektywnej komunikacji z dzieckiem ,rozpoznawania potrzeb własnych i potrzeb dziecka, rozpoznawania i nazywania uczuć, poznawanie skutecznych metod porozumiewania się z dorastającymi dziećmi.. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy, będą służyły rozwojowi konkretnych, praktycznych umiejętności wychowawczych, potrzebnych w codziennym kontakcie z dzieckiem.
Ilość miejsc jest ograniczona. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie się pod nr tel. 570 893 268

KONSULTACJE PRAWNE – rodziny włączone do naszych działań często borykają się z problemami natury prawnej (zadłużenia finansowe, problemy lokalne itp.).
Do korzystania z konsultacji zapraszamy wszystkich odbiorców programu

Spotkania prosimy uzgadniać pod nr tel. 570 893 268

Uczestnictwo w programie jest darmowe.
Program dofinansowany jest przez Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.